Eske Lopital Sanatoryòm Okay gen mwayen pou resevwa moun ki kontamine nan Sid peyi a ?

Ki vrè orijin KOWONAVIRIS ? Klorokin nan tretman maladi a ? Eske Lopital Sanatoryòm Okay gen mwayen pou resevwa moun ki kontamine nan Sid peyi a ? Eske gen Doktè ki ap jere Lopital Sanatoryòm ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top