Kowonaviris: kisa ki pral pase Ayiti ?

caramel-edito.jpg

Kisa komite syantifik potoprens gwo van ti lapli a enkapab di nou ?

“Iminizasyon kolektiv la inevitab Ayiti”

Plis pase 50% popilasyon an ap enfekte. Genyen ki pap menm konnsi yo te gen viris la, genyen yon fèb pousantaj ki ap malad ki ap kouche. Genyen ki ap trete sitou ak metòd natirèl. Enfen genyen yon ti pousantaj ki ap mouri.

Pataje chif ministè sante piblik ak popilasyon an se moun ki pa gen anyen pou fè. Yo pa gen 1 % verite ladan yo.

Yon egzanp pami yon ventèn nou rèpètorye. Yon enstitisyon Vil Okay gen yon ajan lòd ki enfekte. Li jwenn rezilta tès pozitif la sou 12 jou apre li finn retabli ( li di se remèd natirèl li te pran). Ajan sa te an kontak entim ak o mwen 10 moun nan travay li.

Kijan evite kowonaviris ak jèn moun sou moun Jele chak matien, Bolye ak Latoutrèl chak apremdi. San nou pa blye randevou resto ak ponp gaz ki fèk ouvri Okay. Mache Kay fè, Relè, Jedi se tèt chaje. Transpò machin ak moto moun sou moun.

Si Otorite jako, Komite syantifik gwo van ti lapli, kèk pwofesyonèl la sante entènèt ap tann sa lòt peyi di ak fè pou reprann yo isit Ayiti, sa se yo. Men sa ki ap pase Ayiti a se sou teren obsèvasyon, ankèt, konpilasyon done li ye.

Nou pap blye raple nou sikoloji enpòtan anpil nan retaplisman moun ki infekte ak viris sa. Anpil moun ki retabli se moun ki gen moral yo wo.

Atansyon done sa yo pa retire obligasyon fondamantal pou pwoteje tèk nou otan ke posib.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top